Σαν σήμερα 1 Νοεμβρίου 1940 έπεσε ηρωικά μαχόμενος ο πρώτος έφ. Αξιωματικός Λευτέρης Ντάσκας

Σαν σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 1940 έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο…

Σαν σήμερα, την 1η Νοεμβρίου 1940 έπεσε ηρωικά μαχόμενος στο ύψωμα Τσούκα, μεταξύ Σαμαρίνας και Επταχωρίου Καστοριάς, ο εκ Πλατάνου Τρικάλων έφεδρος ανθυπολοχαγός και πρωταθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Τρίκαλων Ελευθέριος Ντάσκας.

Ήταν ο πρώτος έφεδρος αξιωματικός που εφονεύθη στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940-41.

Στην ίδια κατηγορία