28 Ιανουαρίου: Παγκόσμια Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σαν σήμερα, το 1981, υπεγράφη η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πρώτου νομικά δεσμευτικού κειμένου διεθνούς δικαίου για την προστασία των ιδιωτών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η 28η Ιανουαρίου είναι ημέρα αφιερωμένη στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, που έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα.

Σαν σήμερα, το 1981, υπεγράφη η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, του πρώτου νομικά δεσμευτικού κειμένου διεθνούς δικαίου για την προστασία των ιδιωτών από τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το 2006 η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακήρυξε την 28η Ιανουαρίου ως ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία πλέον γιορτάζεται παγκοσμίως.

Το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων είναι πιο επίκαιρο ποτέ λόγω της διάδοσης του διαδικτύου, της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και της εμφάνισης νέων διεθνών προκλήσεων, που φέρνουν διαρκώς στο προσκήνιο το ζήτημα της στάθμισης της δημόσιας ασφάλειας με το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

Τον περασμένο Δεκέμβριο τα όργανα της ΕΕ συμφώνησαν στην έκδοση ενός νέου Κανονισμού που θα θεσπίζει τους γενικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και μιας Οδηγίας που θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για σκοπούς επιβολής του νόμου.

.lawspot.gr

Στην ίδια κατηγορία