18 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη

Η 18η Δεκεμβρίου έχει ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του ΟΗΕ για την προστασία του παγκόσμιου μετανάστη

Η 18η Δεκεμβρίου ανακηρύχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως Παγκόσμια Ημέρα του Μετανάστη, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η εκστρατεία του ΟΗΕ για την προστασία του παγκόσμιου μετανάστη.

Στις 18 Δεκεμβρίου γιορτάζεται κάθε χρόνο η Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη η ημερομηνία αυτή υιοθετήθηκε το 1990 από τη γενική συνέλευση του ΟΗΕ ως «Διεθνής Συνθήκη για την Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργατών και των μελών των Οικογενειών τους».

Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη

Έχει εκτιμηθεί ότι το 4,7% του παγκόσμιου πληθυσμού δηλαδή γύρω στα 258 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πατρίδα τους.

Η μετανάστευση μπορεί να εκφραστεί και ως μια θαρραλέα πράξη ενός ατόμου που θέλει να ξεπεράσει τα εμπόδια και τα προβλήματα και να ζήσει μια ζωή όπως την ονειρεύεται.

Ο ΟΗΕ αναφέρει ότι η παγκοσμιοποίηση, μαζί με την εξέλιξη της προόδου στις επικοινωνίες αλλά και τις μεταφορές έχουν αυξήσει πολύ τον αριθμό των ατόμων που θέλουν να μεταναστέψουν σε αλλά μέρη.

Στην εποχή που διανεύουμε η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι μεγάλη και αυτό δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες για τις κοινωνίες σε όλο τον κόσμο. Για να εντοπιστούν οι ευκαιρίες έχει χρησιμεύσει για να καταγραφεί η σαφής σύνδεση της μετανάστευσης με την ανάπτυξη δηλαδή τη συντονισμένη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών τόσο στη χώρα προέλευσης όσο και στη χώρα προορισμού.

Ένα από τα ισχυρότερα κίνητρα για τη μετανάστευση είναι μια καλοπληρωμένη δουλειά σε μια πλούσια χώρα. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η έλξη αυτή έχει ενταθεί, καθώς οι διαφορές εισοδήματος μεταξύ των χωρών συνεχίζουν να αυξάνονται. Αυτό ισχύει όχι μόνο όσον αφορά τις μεγάλες και αυξανόμενες διαφορές μεταξύ χωρών υψηλού και χαμηλού εισοδήματος, αλλά και όσον αφορά τις πιο δυναμικά και λιγότερο δυναμικά αναπτυσσόμενες χώρες.

Πολλές προηγμένες και δυναμικές οικονομίες χρειάζονται τους μετανάστες για καλύψουν κάποιες θέσεις στις οποίες οι ντόπιοι δεν εργάζονται. Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μία ακόμη αιτία αυτής της αυξανόμενης ζήτησης, καθώς οι νεότερες γενιές μορφώνονται καλύτερα και ένα μικρό ποσοστό από αυτούς είναι ευχαριστημένοι με τους χαμηλούς μισθούς.

Ο αριθμός των μεταναστών παγκόσμιος

Όπως έχουν δείξει οι στατιστικές έρευνες την 1η Ιανουαρίου το 2019 ο αριθμός των ατόμων που διέμεναν σε κάποιο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανερχόταν σε 21,8 εκατομμύρια και προερχόταν από τρίτες χώρες, ενώ ο αριθμός των ατόμων αυτών αντιπροσωπεύει το 4,9 % του πληθυσμού της Ε.Ε των 27 μελών της, επιπλέον, ο αριθμός των ατόμων που ανήκουν σε κάποιο άλλο κράτος- μέλος της Ε.Ε ανερχόταν στα 13,3 εκατομμύρια άτομα.

Ο μεγαλύτερος αριθμός των αλλοδαπών καταγράφηκε στην Γερμανία με 10,1 εκατομμύρια άτομα, έπειτα στην Ιταλία σημειώθηκε πως ήταν στα 5,3 εκατομμύρια, στη Γαλλία στα 4,9 εκατομμύρια, και στην Ισπανία στα 4,8 εκατομμύρια άνθρωποι. Σε αυτές τις τέσσερις χώρες που είναι κράτη μέλη της Ε.Ε αντιπροσώπευαν συνολικά το 71 % του συνολικού αριθμού των αλλοδαπών που ζούσαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ στα ίδια τέσσερα κράτη μέλη αναλογούσε το 58 % του πληθυσμού της Ε.Ε.

Το Βέλγιο, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Σλοβακία ήταν τα κράτη μέλη της ΕΕ όπου οι αλλοδαποί ήταν κυρίως υπήκοοι άλλου κράτους μέλους της ΕΕ. Έτσι βλέπουμε ότι στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ η πλειονότητα των αλλοδαπών ήταν πολίτες τρίτων χωρών.

Αντίθετα στην Λετονίας και την Εσθονίας το ποσοστό των πολιτών από τρίτες χώρες είναι ιδιαίτερα μεγάλο λόγω του υψηλού αριθμού των κατοίκων με καθεστώς μη υπηκόου, αυτό οφείλετε στο ότι είναι κυρίως πολίτες από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι οποίοι μένουν εκεί μονιμά αλλά δεν έχουν αποκτήσει καμία άλλη ιθαγένεια.

Το Λουξεμβούργο καταγράφηκε πως είχε το υψηλότερό ποσοστό αλλοδαπών, όπου οι αλλοδαποί αντιστοιχούσαν στο 47 % του συνολικού πληθυσμού. Στην Κύπρο, στην Μάλτα, στην Αυστρία, στην Εσθονία, στη Λετονία, στην Ιρλανδία, στο Βέλγιο, στη Γερμανία και στην Ισπανία καταγράφηκε υψηλό ποσοστό αλλοδαπών πολιτών, το 10 % ή περισσότερο του μόνιμου πληθυσμού. Αντιθέτως οι αλλοδαποί αντιπροσώπευαν λιγότερο από το 1 % του πληθυσμού στην Πολωνία με 0,8 % και στη Ρουμανία με 0,6 %.

Το υψηλότερο ποσοστό ετεροχθόνων επί του συνολικού πληθυσμού καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο με το 47 % του μόνιμου πληθυσμού, ενώ ακολουθούν η Κύπρος με το 21 % και η Μάλτα με το 20 %. Από την άλλη η Πολωνία καταγράφηκε με χαμηλά επίπεδα ετεροχθόνων, μόλις το 2 % του του συνολικού της πληθυσμού, και έπειτα ακολουθούσαν η Βουλγαρία με 2,5 %, η Ρουμανία με το 3,2 % και τέλος η Σλοβακία με το 3,6 %).

Οι Ρουμάνοι, οι Πολωνοί, οι Ιταλοί και οι Πορτογάλοι υπήκοοι ήταν οι τέσσερις κύριες αλλοδαπές ιθαγένειες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 κρατών μελών όπου ζούσαν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ το 2019.

Πηγή: Στατιστικές για τη μετανάστευση και τον μεταναστευτικό πληθυσμό

Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Δείτε επίσης:

10 Δεκεμβρίου:Παγκόσμια Hμέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

1 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS

14 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης

Στην ίδια κατηγορία