Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Λεωνίδου Επισκόπου Αθηνών και γιορτάζουν ο Λεωνίδας και η Λεωνιδία

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Ιωάννου Οσίου, Αριστάρχου και του Πούδη και Τροφίμου των Αποστόλων, και γιορτάζουν ο Αρίσταρχος και ο Τρόφιμος

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Η Ταυτότητα της Ημέρας

Σήμερα είναι του Μαρτίνου Πάπα Ρώμης και γιορτάζουν ο Μαρτίνος και η Μαρτίνη