Ερωτικό Καρέ

Τέσσερις είναι οι ουσίες που «ενέχονται» για το ερωτικό συναίσθημα