223.000 € στο Δήμο Μετεώρων για αγορά νέων απορριμματοφόρων ή νέων μηχανημάτων

Ποσό ύψους 223.000 ευρώ δίδεται ως επιχορήγηση στο Δήμο Μετεώρων από το Υπ. Εσωτερικών για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ»…

Θυμίζουμε ότι ο Δήμος Μετεώρων έχει ήδη ενταχθεί στη συγκεκριμένη πρόσκληση του Φιλόδημος ΙΙ από το 2018, με χρηματοδότηση 315.000 ευρώ για την αγορά των παρακάτω 6 μηχανημάτων (ορισμένα εκ των οποίων έχει ήδη παραλάβει):

• μονοκάμπινο όχημα τύπου 4χ4, εκχιονιστικό
• καλαθοφόρο όχημα 16µ (τηλεσκοπικό)
• μονοκάμπινο φορτηγό ανατρεπόμενο
• γεωργικός ελκυστήρας (τρακτέρ)
• επαγγελματικό χλοοκοπτικό τρακτέρ
• καταστροφέας (παρελκόμενο)

Το ποσό των 223.000 ευρώ δίνεται συμπληρωματικά (μετά από αύξηση του προϋπολογισμού τη συγκεκριμένης πρόκλησης) με αποκλειστικό σκοπό την προμήθεια συγκεκριμένων οχημάτων/μηχανημάτων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31/12/2022 με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Στις επιλέξιμες δαπάνες εντάσσεται η αγορά των παρακάτω οχημάτων:

• Φορτωτής
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 160.000 € πλέον ΦΠΑ

• Εκσκαφέας-φορτωτής
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 85.000 € πλέον ΦΠΑ

• Ισοπεδωτής (διαμορφωτής-γκρέιντερ)
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 280.000 € πλέον ΦΠΑ

• Ασφαλτοδιανομέας
Ενδεικτικό προϋπολογισμός ανά όχημα: 140.000 € πλέον ΦΠΑ

• Επουλωτικό λάκκων
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 70.000 € πλέον ΦΠΑ

• Σάρωθρο 4κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 180.000 € πλέον ΦΠΑ

• Σάρωθρο 6κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 220.000 € πλέον ΦΠΑ

 Καλαθοφόρο 18μ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 100.000 € πλέον ΦΠΑ

• Ακτοκαθαριστής
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 95.000 € πλέον ΦΠΑ

• Αλατοδιανομέας 2κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 25.000 € πλέον ΦΠΑ

• Αλατοδιανομέας 4κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 30.000 € πλέον ΦΠΑ

• Κάδο-πλυντήριο
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 160.000 € πλέον ΦΠΑ

• Καταβρεχτήρας 10κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 150.000 € πλέον ΦΠΑ

• Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 130.000 € πλέον ΦΠΑ

• Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 165.000 € πλέον ΦΠΑ

• Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 150.000 € πλέον ΦΠΑ

• Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 185.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16 κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 145.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 125.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 20-22 κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 180.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 16 κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 145.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 12κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 125.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου χωρητικότητας 8-10κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 115.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 8-10 κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 115.000 € πλέον ΦΠΑ

• Απορριμματοφόρο όχημα δορυφορικό τύπου πρέσας χωρητικότητας 4-6 κμ
Ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά όχημα: 95.000 € πλέον ΦΠΑ.

e-kalampaka.gr

Δείτε επίσης