Ένα όνειρο χρόνων που έγινε πράξη για τον Κυνηγετικό Σύλλογο Καλαμπάκας

Ένα όνειρο χρόνων που έγινε πράξη…. Σε έναν ζωτικής σημασίας εμπλουτισμό προχώρησε ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλαμπάκας καθώς πραγματοποιήθηκε απελευθέρωση ορεινής πέρδικας (Alectoris graeca) σε ορεινές περιοχές τις περιοχής ευθύνης μας. Η απελευθέρωση πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του Συλλόγου μας καθώς και τους υπεύθυνους θήρας τους δασαρχείου Καλαμπάκας. Όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσαν να πάρουν σάρκα και οστά χωρίς την βοήθεια της Ζ ΚΟΘ η οποία και συνέταξε την απαραίτητη για την απελευθέρωση μελέτη και για τον λόγο αυτό εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες. Ευχαριστούμε επίσης τον Κ.Σ. Βόλου για την διάθεση των πουλιών τα οποία προήλθαν από το ιδιωτικό εκτροφείο του συλλόγου. Στα πουλιά έγινε δειγματοληπτικός έλεγχος για εργαστηριακές εξετάσεις DNA τα αποτελέσματα των οποίων έδειξαν ότι δεν φέρουν καμία μεταδοτική ασθένεια και πως ανήκουν στην οικογένεια της Alectoris graeca. Στο πλαίσιο των φιλοθηραματικών μας έργων θα ακολουθήσουν και άλλες ενέργειες.

Με τιμή το Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Καλαμπάκας

Δείτε επίσης