Θωμάς Παπαθωμάς: Το οφθαλμολογικό κέντρο «ΟΡΑΣΗ» καλύπτει πια ένα μεγάλο κενό στην περιοχή μας

Δείτε επίσης