Νέο κέντρο αιμοληψίας εκτός Νοσοκομείου Τρικάλων

Τη λειτουργία νέας μονάδας αιμοδοσίας αποφάσισε η διοίκηση του νοσοκομείου Τρικάλων.

Πρόκειται για νέο χώρο εκτός Νοσοκομείου, που θα λειτουργήσει στο ΚΑΠΗ στην περιοχή της ΔΕΗ.

Πρόκειται για μια ενέργεια με στόχο το Τμήμα Αιμοδοσίας να αποσυνδεθεί από το περιβάλλον το Νοσοκομείου, να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που μπορεί να ελλοχεύουν και να υπάρχει απόλυτη ασφάλεια.

Δείτε επίσης