Στο επίκεντρο ο «Μύλος των Ξωτικών»

O φετινός προϋπολογισμός του «Μύλου των Ξωτικών» θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με τα έσοδα να υπολογίζονται σε 777.750,00€.

Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για αυτή την Τρίτη 12 Νοεμβρίου στις 7.30 μ.μ. το Σώμα θα κληθεί να εγκρίνει και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του Μύλου των Ξωτικών, καθώς επίσης και την εισήγηση που αναθέτει – όπως κάθε χρόνο- το σχεδιασμό και τη λειτουργία του χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου στην e-Trikala A.E.».

Σύμφωνα, με τη σχετική εισήγηση τα έξοδα για τη διοργάνωση των Ξωτικών ανέρχονται σε 768.500 ευρώ έναντι 820.087,03 ευρώ, μειωμένα κατά 51.587,03€, ενώ το σύνολο των εσόδων αναμένεται να είναι 777.750,00€ δημιουργώντας ένα ποσοστό ασφάλειας της τάξεως του 1,2% από τα έξοδα.

«Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό της φετινής χρήσης παρατηρείται μια μικρή αύξηση στα έξοδα που οφείλεται στην ενίσχυση της υποδομής, της θεματολογίας και των δράσεων, εμπλουτίζοντας αυτές με χωροταξικές αλλαγές και νέες θεματικές κατασκευές με στόχο την προσέλκυση παλαιών και νέων επισκεπτών επιβεβαιώνοντας για άλλη μια χρονιά την φήμη του Μύλου των Ξωτικών, αλλά και την συνεισφορά του στην οικονομία της περιοχής» τονίζεται στη σχετική εισήγηση και αναφέρεται πως για την κάλυψη των «έχουμε προχωρήσει σημαντικά τις επαφές με επιχειρηματίες που επιθυμούν συνεργασία, εκτιμώντας δε την οικονομική κατάσταση της αγοράς , προχωράμε σε αποδοχή της πρότασης όλων των επαγγελματιών που διαπραγματευτήκαμε για μείωση των ενοικίων με παράλληλη ανάληψη νέας δραστηριότητας (café στο μεγάλο νησί) από την Εταιρία μας για τον ισοσκελισμό της ενέργειας. Στην κατηγορία ενοικιάσεων χώρων προϋπολογιστικά εκτιμούμε μία αύξηση της τάξεως του 13%».

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές «αποτελεί πλέον τον αδιαμφισβήτητο Χριστουγεννιάτικο προορισμό της Ελλάδας προσελκύοντας επισκέπτες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, δημιουργώντας μια εξόχως θετική εντύπωση, αποτελώντας για άλλη μια χρονιά παράδειγμα ανάπτυξης και λειτουργίας πολιτιστικής δράσης από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.

Ο Μύλος των Ξωτικών θα ανοίξει τις πύλες του στις 29 Νοεμβρίου 2019 το απόγευμα και θα λειτουργήσει μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2020 εγκαινιάζοντας ένα νέο μεγάλο κύκλο λειτουργίας.