Υπερκάλυψη στο 120% της έκδοσης του ομολόγου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας

Ολοκληρώθηκε την 15.10.2019 η διαδικασία έκδοσης ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης ποσού 4 εκ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση.

Εκτός από την επιτυχημένη έκδοση του ομολογιακού δανείου, η συγκεκριμένη έκδοση συνέβαλε στην αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με νέα τοποθέτηση Συνεταιριστικών Μερίδων συνολικής αξίας 892.000,00€.

Προσήλθαν 147 ιδιώτες επενδυτές και 6 θεσμικοί αγοράζοντας συνολικά 241 ομολογίες των 20 χιλ. ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 4.820.000 €.
Υπερκάλυψη στο 120% του αρχικού στόχου των 4 εκ. ευρώ η οποία έγινε και αποδεκτή στο σύνολο της.

Η Τράπεζα Θεσσαλίας ακόμη και στις δύσκολες εποχές:

  • Συνεχίζει σταθερά την ανάπτυξη της και με την επιτυχημένη έκδοση του ομολόγου της, ως αποτέλεσμα της στήριξης που απολαμβάνει από την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα.
  • Ευχαριστεί θερμά τους ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στο παρόν και το μέλλον της.

Δείτε επίσης