Τα εκπαιδευτήρια Αθηνά στην Γερμανική Σχολή Αθηνών

Μαθητές και μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Αθηνά συμμετείχαν από 18 έως 20 Οκτωβρίου, στην 22η προσομοίωση συνδιάσκεψης του ΟΗΕ που
διοργανώθηκε στην Γερμανική Σχολή Αθηνών

Οι μαθητές είχαν ρόλο διπλωματών, εκπροσωπώντας το Βέλγιο σε ένα εξαιρετικό debate.

Δείτε επίσης