Κατερίνα Παπακώστα: Βαδίζουμε σε σωστό δρόμο, θα κάνουμε ό,τι υποσχεθήκαμε