Το πρώτο σχολικό κυλικείο με βιολογικά προϊόντα – ΒΙΝΤΕΟ