Ποιες είναι οι 5 λέξεις που αρχίζουν από ΓΚ και έχουν το ίδιο νόημα

Είναι γνωστό πως κάθε περιοχή έχει τ η δική της «ντοπιολαλιά» με τις ιδιαιτερότητες και τους ιδιωματισμούς κάθε μιας.

Εξαίρεση δεν αποτελεί η Θεσσαλία ούτε φυσικά ο Νομός Τρικάλων.  Υπάρχουν λέξεις και φράσεις που δεν θα τις βρείτε ούτε στα πιο ενημερωμένα λεξικά.

Να σας δώσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα λοιπόν λέξεων που αρχίζουν από ΓΚ και έχουν όλες το ίδιο νόημα.

Είναι οι λέξεις ΓΚΑΦΑΛΙ, ΓΚΑΙΛΙ, ΓΚΙΖΝΤΑΚΙ, ΓΚΙΡΙΖΙ, ΓΚΙΟΥΜΙ και σημαίνουν ένα άνθρωπο άξεστο, αμόρφωτο χωρίς τρόπους και παιδεία.

Λεπτομέρεια: Σκεφτείτε να έλθει ένας τουρίστας στην περιοχή, να ακούσει αυτές τις λέξεις και να προσπαθεί μανιωδώς να τις βρει στα λεξικά. Θα μείνει με την προσπάθεια ο… άμοιρος!!!