Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Eπιπλέον στοιχεία για τα νέα τμήματα ζητά το υπουργείο

Επιπλέον στοιχεία για τα νέα τμήματα που θα λειτουργήσουν σε δέκα Πανεπιστήμια της χώρας, από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ζητά το υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας esos.gr ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για τα ΑΕΙ. Βασίλης Διγαλάκης, ζητά από τους Πρυτάνεις 10 Πανεπιστημίων (μεταξύ αυτών και του νέου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) να του στείλουν εγγράφως μέχρι σήμερα (15/07) στοιχεία για τα προγράμματα σπουδών και το προσωπικό.

Ειδικότερα ζητά στοιχεία για:

Α. Τα Προγράμματα Σπουδών των νεοϊδρυθέντων τμημάτων που θα λειτουργήσουν στα Ιδρύματά τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020

Β. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου περί έγκρισής τους.

Γ. Τον αριθμό διδακτικού προσωπικού αυτών των τμημάτων.

Δείτε επίσης