Μειωμένη στρατιωτική θητεία για τα παιδιά των τρίτεκνων – πολύτεκνων

Ικανοποιείται το χρόνιο και πάγιο αίτημα για την μειωμένη στρατιωτική θητεία σε όλα τα αγόρια στις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Μέχρι τώρα μειωμένη στρατιωτική θητεία είχε μόνο το πρώτο αγόρι της οικογένειας. Από τώρα και μετά μειωμένη στρατιωτική θητεία θα έχουν όλα τα αγόρια της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας.

Η θητεία, θα είναι εξάμηνη για όλα τα παιδιά που θα υπηρετήσουν και είναι πάνω από πέντε σε μία οικογένεια. Επίσης το ίδιο θα γίνεται για οικογένειες με 3 – 4 παιδιά, όπου η θητεία θα μειώνεται.

Οι Τρικαλινοί τρίτεκνοι και πολύτεκνοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι, αναφέροντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που πάλευαν επί χρόνια.

Να σημειωθεί επίσης ότι επίσης υπάρχει τακτοποίηση των ανυπότακτων. Όσα παιδιά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 πάνε φαντάροι, κλείνουν όλα τα θέματα που είχαν στρατολογικά, ποινικά ή διοικητικά».