Αναβαθμίζεται η Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν.Τ

 

Δημοσιεύτηκε  το ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 1273/10 Απριλίου 2018, Τεύχος Δεύτερο, που αναγνωρίζει την Καρδιολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων ως Κέντρο Εμφύτευσης Βηματοδοτών.

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΦΕΚ ΓΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΤΟ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ 16-4-2018