¨Εισαγωγή γεωργικών ελκυστήρων και άλλων γεωργικών μηχανημάτων με αντιρρυπαντικούς κινητήρες¨

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής  Ενότητας Τρικάλων πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την αριθμ. Γ3Α3500/109737/24-10-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων επιτρέπεται η εισαγωγή από Ε.Ε μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων από εμπόρους ή παραγωγούς μόνο όσα φέρνουν αντιρρυπαντικό κινητήρα και καλύπτουν τουλάχιστον την φάση Ι (η φάση που αρχίζει η χρήση των αντιρρυπαντικών κινητήρων).

Σε κάθε περίπτωση πριν την αγορά ή εισαγωγή στην Ελλάδα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ζητούν πληροφορίες στο γραφείο 337 της Περιφερειακής Ενότητας και στο τηλέφωνο 2431351637 στην κ. Γ. ΖΟΥΛΙΑΝΙΤΗ.