Το καλοκαίει ξεκινά η κατασκευή του Λαμία -Ξυνιάδα στον Ε65

Για το καλοκαίρι μετατίθεται όπως όλα δείχνουν η εκκίνηση των εργασιών στο νότιο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η περίφημη έγκριση του Φακέλου (που έχει σταλεί από τα τέλη Δεκεμβρίου) αναμένεται σύντομα από τον DG COM με πιθανότερο αυτό να έχει γίνει μέσα στο επόμενι δίμηνο, οπότε οι κατασκευαστικές εργασίες να μπορέσουν να ξεκινήσουν κάπου στις αρχές καλοκαιριού.

Το έργο θα έχει χρηματοδοτήση από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Ε.Π ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ με ποσό που φτάνει τα 300εκατ.ευρώ.

Η διάρκεια των έργων είναι 36 μήνες, όμως είναι πολύ πιθανόν ο χρόνος των κατασκευών να συρρικνωθεί καθώς το «τυφλό» τμήμα του Ε65 έχει απόλυτη ανάγκη το νότιο τμήμα για να μπορέσει να αλληλοτροφοδοτείται με τον  αυτοκινητόδρομο Αθήνας -Θεσ/νικης.

Σήμερα το Ξυνιάδα -Τρίκαλα, παρά τη μεγάλη του συμβολή στην μείωση της χρονοαπόστασης και την παράκαμψη των πολύ επικίνδυνων στροφών του Δομοκού, παραμένει ο μοναδικός αυτοκινητόδρομος χωρίς σύνδεση με κάποιον από άλλο του εθνικού δικτύου.