πνευμονία: αίτια, συμπτώματα, θνητότητα, πρόληψη, θεραπεία κ.λ.π (βίντεο)

Η πνευμονολόγος – φυματιολόγος του Γ.Ν.Τ κ.Σοφία Γιδά, μιλάει για την πνευμονία. Αίτια, συμπτώματα, θνητότητα, πρόληψη, θεραπεία κ.λ.π. αναλύονται στην διάρκεια της συνέντευξης.