Πρόγραμμα

ΔΕΥΤΕΡΑ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά

16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις

18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά

20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων

20.30 – 22.00 Εξέδρα της Δευτέρας

22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips

 

ΤΡΙΤΗ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Οn Camera

16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις

18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά

20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων

20.30 – 22.00 Μυλόπετρες της παράδοσης και του πολιτισμού

22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά

16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις

18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά

20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων

20.30 – 22.00 Εκ Βαθέων

22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips

 

ΠΕΜΠΤΗ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Οn camera

16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις

18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά

20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων

20.30 – 22.00 Κοντός Ψαλμός

22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Χρώματα Ελλάδας

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Ορθά – Κοφτά

16.00 – 18.00 Τηλεπωλήσεις

18.00 – 18.30 Δελτίο Ειδήσεων

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00 Κοινωνική σειρά

20.00 – 20.30 Δελτίο Ειδήσεων

20.30 – 22.00 Όπου ακούς τραγούδια να πηγαίνεις

22.00 – 23.00 Ανατρεπτικό Δελτίο

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30 Δελτίο Ειδήσεων

00.30 – 02.00 Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips

 

ΣΑΒΒΑΤΟ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Πάμε διακοπές  

16.00 – 18.30 Τηλεπωλήσεις

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00          Ενορία. Η μεγάλη μας οικογένεια

20.00 – 21.00 Βδομάδα ήταν και πέρασε

21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30          Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα

00.30 – 02.00          Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips

 

ΚΥΡΙΑΚΗ

07.00  –  08.00 Κινούμενα Σχέδια

08.00 – 09.00 Δρόμοι της Παράδοσης

09.00 – 10.00 Όλο Υγεία

10.00 – 12.00 Τηλεπωλήσεις

12.00 – 13.00 Δρόμοι της Παράδοσης

13.00 – 15.00 Τηλεπωλήσεις

15.00 – 16.00 Πάμε διακποπές

16.00 – 18.30 Τηλεπωλήσεις

18.30 – 19.30 Κόντρα και Ρήξη

19.30 – 20.00 Ενορία. Η μεγάλη μας οικογένεια

20.00 – 21.00          Βδομάδα ήταν και πέρασε

21.00 – 23.00 Αθλητικές μεταδόσεις

23.00 – 00.00 Κόντρα και Ρήξη

00.00 – 00.30          Ζούμε όμορφα, ζούμε Ελλάδα

00.30 – 02.00          Τα άστρα και τα ζώδια

02.00 – 06.00 Τηλεπαρέα

06.00 – 07.00 Videoclips